Zagórów, 15.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Elmonter Oświetlenie" Mariusz Szkudlarek poprzez budowę i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej słupów stalowych pełnościennych, w ramach konkursu oś priorytetowa1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki region, któregoorganizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego składamy zapytanie ofertowe dotyczące zakup oprogramowania ICT do zarządzania, organizacji oraz walidacji działań na poszczególnych maszynach wraz z oprogramowaniem CAD/CAM oraz modułami do ukosowania na wypalarkach.

Ofertę należy składać w terminie od dnia 15.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r.:

  1.  osobiście w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub drogą pocztową/kurierem (decyduje data wpływu) pod adresem:

 

PPUH „ELMONTER OŚWIETLENIE” Mariusz Szkudlarek
ul. Przemysłowa 1, 62-410 Zagórów

 

Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w języku polskim na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na ww. adres.

 

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Pan Dariusz Andrzejewski.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz


Załącznik nr 2

pobierz


 


 

Wynik przetargu

 

Zagórów, 27.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu w szczególności Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały Nr 3113/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.) w związku z realizacją projektu pn. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Elmonter Oświetlenie" Mariusz Szkudlarek poprzez budowę i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej słupów stalowych pełnościennych, dnia 15.11.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oprogramowania ICT do zarządzania, organizacji oraz walidacji działań na poszczególnych maszynach wraz z oprogramowaniem CAD/CAM oraz modułami do ukosowania na wypalarkach.

Wyniki przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Wyniki zapytania ofertowego

pobierz

 


 

 

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego