Zagórów, 26.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Elmonter Oświetlenie" Mariusz Szkudlarek poprzez budowę i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej słupów stalowych pełnościennych, w ramach konkursu oś priorytetowa1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki region, któregoorganizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego składamy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy wypalarki plazmowo-tlenowej wraz z punktakiem do znakowania podwieszonym pod palnik gazowy oraz z agregatem CNC do wiercenia z jeżdżącym magazynkiem na narzędzia.

Ofertę należy składać w terminie od dnia 26.05.2017 r. do dnia 27.06.2017 r.:

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub drogą pocztową/kurierem (decyduje data wpływu) pod adresem:

PPUH „ELMONTER OŚWIETLENIE” Mariusz Szkudlarek

ul. Przemysłowa 1, 62-410 Zagórów

Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w języku polskim na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na ww. adres.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Pan Dariusz Andrzejewski.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz


Załącznik nr 2 

pobierz


Odpowiedź do zapytania ofertowego dot. gwarancji bankowej

pobierz


 

 


 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Szanowni Państwo,

 

dnia 19.06.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego wyboru dostawcy wypalarki plazmowo-tlenowej wraz z punktakiem do znakowania podwieszonym pod palnik gazowy oraz z agregatem CNC do wiercenia z jeżdżącym magazynkiem na narzędzia w ramach projektu pn.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Elmonter Oświetlenie" Mariusz Szkudlarek poprzez budowę i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej słupów stalowych pełnościennych”.

Szczegółowy opis zmian został wskazany w załączonym dokumencie pn. Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 19.06.2017 r.

 

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

  • Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 19.06.2017 r.

  • Zapytanie ofertowe_19.06.2017 r.

Ponadto informujemy, że pozostałe załączniki do zapytania ofertowego nie uległy zmianie.

 

 

Modyfikacja zapytania ofertowego_opis zmian z dnia 19.06.2017

pobierz

Zapytanie ofertowe_po modyfikacji 19.06.2017

pobierz

 


 

Wynik przetargu

 

Zagórów, 03.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu w szczególności Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały Nr 3113/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.) w związku z realizacją projektu pn. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Elmonter Oświetlenie" Mariusz Szkudlarek poprzez budowę i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej słupów stalowych pełnościennych, dnia 26.05.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wypalarki plazmowo-tlenowej wraz z punktakiem do znakowania podwieszonym pod palnik gazowy oraz z agregatem CNC do wiercenia z jeżdżącym magazynkiem na narzędzia.

 

Wyniki przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 

Wyniki zapytania ofertowego - ZAKUP WYPALARKI PLAZMOWO - TLENOWEJ z dnia 03.07.2017 r.

pobierz

 


 

 

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego